Mâu thuẫn tại đám giỗ, cháu đánh chết cậu ruột
Bắt hai nghi can chuyên trà trộn vào đám cưới để trộm xe máy