Cầm dao xông vào tiệm áo cưới đâm người rồi tự đâm mình