Đâm chết người vì ánh nhìn khiêu khích
Bị chích điện, đâm bạn làm thuê tử vong
Bị vây đánh, cầu thủ nhổ cột cờ làm giáo phòng thân