Đâm chết người vì ánh nhìn khiêu khích
Bị chích điện, đâm bạn làm thuê tử vong
Bị vây đánh, cầu thủ nhổ cột cờ làm giáo phòng thân
Cọ chảo hiệu quả với dấm và baking soda