Lời khai của người đàn ông vận chuyển, tàng trữ lượng lớn thuốc nổ, đạn dược
Bản Ranh, Lạng Sơn đẹp như miền cổ tích