HLV danh tiếng của UAE nói điều không ngờ về đội tuyển Việt Nam