U.22 Việt Nam có thủ môn cao đến 1 mét 93
Xuân Trường đã cố gắng thế nào trong màu áo Buriram?