Cảnh sát tóm gọn 25 người tụ tập đánh bạc trong miếu