Cảnh sát tóm gọn 25 người tụ tập đánh bạc trong miếu
Triệt phá sòng bài tại nhà do bà cụ 81 tuổi mở
30 Tết, kéo nhau vào nghĩa địa đá gà thì bị công an bắt gọn