Thực hư về chuyện ngư dân đánh 160 tấn cá bè vàng bằng mìn