Kéo 20 thanh niên đi đánh nhau vì bạn gái đi ăn với trai lạ