Cựu danh thủ bóng đá Hồng Sơn, Huỳnh Đức lần đầu đóng phim
Danh thủ bỏ thi đấu để dự lễ tốt nghiệp của con gái