Vụ án kỳ lạ: Siêu trộm và ông thầy cúng tráo vàng bằng gạch