'Đảo chính' Venezuela bất thành, ngoại trưởng Mỹ không loại trừ 'hành động quân sự'
Bản tin Tin Nhanh Quốc tế số ngày 2.9