Cú va chạm khiến 2 cảnh sát trên ngã nhào trên đường phố Đà Nẵng