Chưa đầy một tuần, giá đất tăng gấp nhiều lần
Đất có chủ bị đưa vào diện đất vắng chủ