Đầu tư 828 tỉ đồng nạo vét sông, ngư dân vẫn lo tàu mắc cạn