Rụng rời với gương mặt đầy máu vì chấn thương của Rooney