Ngang nhiên đến quán ăn, doanh nghiệp…  ném mắm tôm, tạt sơn, lục đồ người khác
Tổng thống Iran: Mỹ trắng trợn đe dọa Nga bằng hạt nhân
Đình công đe dọa gây ngưng trệ Catalonia
Venezuela công kích tổng thống Trump