TP.HCM họp báo liên quan đến việc giải quyết vấn đề Thủ Thiêm
Nhà mọc lên như nấm để chờ đền bù
TP.HCM lấy nguồn tiền nào để đền bù cho người dân Thủ Thiêm?