Đoàn du khách Singapore gặp nạn ở Bạch Mã bây giờ ra sao?
Tiếp tục xảy ra tai nạn trên đèo Hải Vân