Cháy lớn tại công ty sản xuất bánh trong khu công nghiệp