Cuộc di dân lịch sử ra khỏi kinh thành Huế với gần 2 vạn người
Đóng bè di chuyển ở thành phố Thanh Hóa vì nước sông Mã dâng
Phim tài liệu về người tị nạn lấy cảm hứng từ ảnh chụp điện thoại
Cháy rừng lớn tại Los Angeles
Mỹ phản ứng gay gắt sau cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên