Nô nức xem hội bài chòi ở Quảng Bình
 Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể
Gốm Bàu Trúc: Làng nghề ngàn năm với những sản phẩm có một không hai
Lễ hội Katê được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia