Cụ bà 80 và ký ức bên địa đạo dưới lòng cát trắng
Hàng trăm địa đạo ở Vĩnh Linh bị bỏ hoang
Độc đáo địa đạo có hình toa xe lửa ở Sài Gòn
Lần thứ 3 dùng mìn phá sập địa đạo khai thác thiếc
Đánh sập hầm địa đạo ở “đại công trường” thiếc tặc
Đại công trường thiếc lậu trong rừng đầu nguồn