Bệnh nhân 34 ở Bình Thuận đi khác chuyến VN0054, có nguồn lây mới | Bản tin virus corona 10.3.2020
Xác định nhiều ca nhiễm liên quan đến bệnh nhân số 17 I Bản tin về virus corona ngày 8.3.2020
Học sinh THPT Hà Nội đi học lại từ 9.3 | Bản tin về virus corona ngày 6.3.2020