Nếu phát hiện người nghi nhiễm virus corona ở cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị sẽ làm gì?
Thanh sát trùng, kiểm tra sức khỏe người trên các tàu hàng đến từ Trung Quốc
Mũi Né vắng bóng khách Trung Quốc giữa đại dịch virus corona