Gian nan chống dịch tả lợn châu Phi tại cửa ngõ TP.HCM
Căng thẳng trong vùng dịch tả lợn châu Phi thứ hai ở Thanh Hóa