Máy bay được khử trùng phòng dịch virus corona như thế nào?