[360 ĐỘ NGON] Mê mẩn bánh cuốn “chuẩn tông” Hồng Kông ở “Xì” phố
[360 ĐỘ NGON] Lạ miệng bánh cuốn trứng đổi vị cho bữa ăn sáng
Hơn 80 năm tiệm điểm tâm Tân Sanh Hoạt