Hai người Anh và nhân viên siêu thị nhiễm virus corona tại Đà Nẵng xuất viện