Điện thoại Trung Quốc phát nổ như pháo hoa trong tiệm cắt tóc