"Quái kiệt" Thế Phương - Người lồng tiếng cho Vi Tiểu Bảo
“Kỳ nữ” lồng tiếng Bích Ngọc