Ánh sáng rợp trời Đà Nẵng trong đêm cuối cùng của lễ hội pháo hoa