“Hiệp sĩ diệt đinh” và 6 năm chống đinh tặc
“Soái ca” chuyên trị đinh tặc