Mai Thu Huyền, Bình Minh trình làng phim Giấc mơ Mỹ