Những chú ngựa đua cuối cùng và giấc mơ hảo mã lại một ngày tung vó
Cận cảnh những trung tâm luyện thi đại học đìu hiu sau thời 'hoàng kim'