Nhạc sĩ Dương Cầm gây tranh cãi khi chê hàng loạt ca sĩ