Nguyên giám đốc Sở Địa chính Bình Dương lãnh án 12 năm tù