Hiện trường vụ cháy khiến thượng úy Cảnh sát PCCC hy sinh