Quế Ngọc Hải: “Quang Hải vượt tầm Đông Nam Á rồi!“