[TRỰC TIẾP] Giao lưu với các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam
[TRỰC TIẾP] Bình luận trước trận U.22 Việt Nam - U.22 Ttimor Leste
Nguyễn Văn Toàn - luyện nhiều thì nên phản xạ