Nguyễn Quang Hải chơi bóng và tặng cúp cho fan nhí bị ung thư