Giảm tiền nhà trọ, cho người thuê nhà mua nợ để cầm cự qua dịch Covid-19
Ông trùm bốc bát họ với sở thích... vả vào mặt phụ nữ túng thiếu