Bất ngờ quên lời ca khúc mới, Đông Nhi xử trí thế nào?