Bất ngờ quên lời ca khúc mới, Đông Nhi xử trí thế nào?
Choáng với giọng live siêu đỉnh của Vũ Thảo My, Đỗ Hoàng Dương