Nửa đêm “đột kích” vũ trường đất cố đô Huế
Đột kích cơ sở tẩy trắng lòng heo bằng hóa chất
Đột kích trường gà trong nhà vắng chủ, tạm giữ 40 người