Cổ động viên đốt pháo và đi bão ăn mừng chiến thắng