Phố nhậu lừng danh thành nhà hoang giữa lòng Đồng Hới
Dự án 300 căn nhà cho người nghèo thành rừng lau sậy giữa thành phố