Khám phá Thạch Động - hang động gắn với sự tích Thạch Sanh kỳ bí ở Hà Tiên
Khám phá Việt Nam bằng xe đạp - Tập 2: Lũng Vân, nóc nhà xứ Mường