'Chụp ảnh chạm máy bay' tại Phuket có thể bị tử hình!
Người Thái Lan đổ ra đường chào mừng toàn đội Heo Rừng trở về
Khám phá Koh Kret “đảo gốm” của xứ Chùa Vàng
ync=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'video.thanhnien.vn'); dable('sendLogOnce');